Nytt

Förändringar som förekommit i API:t

2024-05-22

System
 • Uppdaterat docs utifrån ändringar av throttling i API
Krav
 • Skicka automatiska nedsättningar/återkallelser på verkställighetsärenden

2024-04-30

Allmänt
 • Anpassning till BankIDs nya standard, Säkert Start, där identifiering bara kan inledas mha rullande QR-kod
 • Förbättrad felhantering vid nyttjande av BankID

2024-04-24

Bokföring
 • Förbättrad validering av fakturor vid Fortnox-integration
Faktura
 • Möjliggör attestering av leverantörsfakturor för utländska kunder utan betaluppdrag

2023-02-17

Bokföring
 • Borttagning av tecken fortnox ej tillåter i verifikatsynkning av leverantörsfakturor

2022-02-09

Självfaktura
 • Fler valbara självfakturarättigheter
System
 • Ny bokföringsmetod - Avimetoden
 • Addering av ny momssats (2.67)
Allmänt
 • Avancerad sök - Kostnadsställe tillagt

2022-01-25

Självfaktura
 • "external refrence" tillagt som val på självfaktura
Allmänt
 • Code cleanup

2021-12-07

System
 • Felkorrigeringar, prestandaförbättringar diverse buggar.
 • Adderat timeout till Billecta “generic connector”.
 • Tillåtet att skapa fakturor med inaktiva kostnadsställen.
Allmänt
 • Striktare validering på organisationsnummer.

2020-12-21

Allmänt
 • Rapport över sålda fakturor
 • Utökad masshantering av självfakturor
 • Gränssnittförbättringar och uppsnabbning för dem med över 20 000 kunder
 • Funktionalitet för kunder som är fackförbund
 • Mer läsbar API-dokumentation
 • Förbättring av systemens säkerhet efter revision och penetrationstest
Autogiro
 • Möjlighet att pausa autogiro i avtalsfakturor
 • Autogirorapporter

2020-11-16

Avtalsfaktura
 • Möjlighet att använda "vår referens"
Krav
 • Krav skickas via Kivra i första hand
Bokföring
 • Möjlighet att låsa en period efter x dagar

2020-10-20

Faktura
 • Förhindra automatiska påminnelser om resterande belopp understiger belopp angivet i settings
 • Stöd för att specificera KPTYP i SIE4-filer
 • Senast importerade kunder via filimport går välja via knapp i massfakturering
 • Datum som förvirrade kunder vid förhandsgranskning av avtalsfaktura är borttaget
 • Paginering och prestandaförbättring på fakturaöversikten
Allmänt
 • Stöd för säljfinansiering med tillhörande avtalshantering

2020-08-21

Allmänt
 • Rapport för genomförda kontohämtningar och genomförda BankID-signeringar/legitimeringar
 • Möjlighet att skicka om kunds befintliga autogiro till bankgirocentralen
 • Gruppering på produkt i exporten 'Försäljning per produkt'
 • Sökexporten är uttökad med fler fält vid generering av Excel-fil
 • Visa kundens länk till 'Mina sidor' från ett ärende i Billecta
Faktura
 • Skicka faktura från fakturaöversikten
 • Möjlighet att nyttja kundsaldo på avtalsfaktura

2020-06-11

Allmänt
 • Möjlighet att administrera sin profil (klicka namn upp till höger) för att ändra e-post
 • När man lägger till Autogiro på kund kan betalarnummer anges (gäller även vid import genom API:et)
Faktura
 • Möjlighet att kopiera en faktura till en ny självfaktura
 • Möjlighet att följa faktura (prenumerera) direkt från översikten och inte bara inifrån på ärendet

2020-05-31

Allmänt
 • Nu finns det stöd för att exportera alla eller enskilda ohanterade betalningar på sidan för ohanterade betalningar.

2020-05-19

Krav
 • Webhook för ändrat krav har lagts till
 • Konfiguration adderat på kravinställningara för att stänga av e-postutskick till kontaktpersonen för krav på fakturaavsändaren när ett val om vad ni vill göra med förfallet krav. Dessa kunder bör läsa ut denna information via webhooks och presentera det för administratören.
 • Konfiguration adderat på kravinställningara för att alltid skicka krav med post oavsett leveranssätt på tidigare faktura
 • Bolag som aviserar hyra för boende och lokaler kan flagga krav för avhysning och information till Socialnämnen. Information till Socialnämnen och Kronofogden sker automatiskt med i krahanteringen
Allmänt
 • Självfaktura har liksom kundreskontran fått en analyssida för självfakturor. För er som har självfaktura
 • Ändring av betaluppgifter skickas till kontaktperson på fakturaavsändaren istället för användaradministratören
Faktura
 • Bättre stöd för masshantering av fakturor på fakturaövesikten
 • Möjlighet att på startsidan attestera alla fakturor för alla ens fakturaavsändare samtidigt
 • Fakturarapporterna presenterar projekt och kostnadsställe i exporterna
 • Bortskrivningar kan göras retroaktivt genom möjligheten att ange datum för bortskrivningen
 • I betalningsrapporten kan man söka fram Betalningar

2020-05-05

Allmänt
 • Inbetalningsrapporten har utökade filteringsmöjligheter som gör det möjligt att från- och tilldatumet kan tolkas som transkations- eller händelsedatum.
 • Sidan för import av filer har flyttats i menyn och fått utökat stöd för felinformation när en import misslyckas.
 • I bokföringsinställningar kan man ange vilket betalsätt automatiskt kopplade överbetalningar vid attest av fakturor ska bokföras med.
Faktura
 • Ohanterade betalningar kan visas för alla fakturavsändare samtidigt. Det gör att man inte behöver byta mellan sina fakturaavsändare när man arbetar med flera bolag.
 • När en ohanterad betalning kopplas till en faktura kan man numera bakdatera betaldagen.
 • Rapporterna i Exportera rapporter minns tidigare val i kontroller

2020-04-29

Allmänt
 • Export av stora ROT/RUT-underlag uppdelas i flera filer och timmar avrundas uppåt i enlighet med SKVs vägledning

2020-04-20

Allmänt
 • Användare behöver nu vara administratörer för att lägga till eller uppdatera kundens självfakturauppgifter.
 • Kontonummer-uppslagningsfunktionen i API:t har stöd för fler felkoder.
 • Kundkortet har utökats med land för medborgarskap. Detta för att åtgärda problemet med personer som bor i ett annat land än det land de är medborgare i. Medborgarlandet används för att säkerställa att de kan ta emot autogiro
 • Kundkortet har stöd för skyddad identitet. Där information presenteras för era användare kommer det visas en varning om att personen har en skyddad identitet.
 • Betalsätt kan ej ändras om man har en aktiv fortnoxsynkronisering aktiverad. Denna begränsning har tillkommit pga risken för synkroniseringsfel från Fortnox. Vill du ändra betalsättet måste du göra det i Fortnox. Vi kommer automatiskt läsa in uppdateringar från Fortnox.
Faktura
 • I översikten för fakturor kan ni mass-kreditera
 • Nu kan du som användare följa en specifik faktura. Sker det händelser på fakturan får du ett mail om händelsen.
 • Saldohanteringen när man skapar en faktura har fått stöd för att även presentera beloppet för alla obetalda fakturor på faktura PDF:en. Funktionen aktiveras i bolaginställningarna.
 • Inbetalningsrapporten har förändrats i fliken överbetalningar och omatchade betalningar. Tidigare tog den inte hänsyn till angiven period och hela tiden visade alla öppna ohanterade betalningar oavsett vald period. Nu visar den betalningar som skapats inom angiven period.
 • I ohanterade betalningar kan ni nu återbetala överbetalningar och omatchade betalningar. Sidan för ohanterade betalningar har uppdaterats för att även kunna läsa ut historiskt hanterade betalningar.
 • Rapporten 'Försäljning per produkt' visar när fakturan betalades samt

2020-03-16

Allmänt
 • Bokföringsexport till FTP-server via tillägg har nu stöd för att filtrera vilka händelser som ska exporteras.
Faktura
 • Möjlighet att inaktivera bokföring av över- och ohanterade betalningar från att bokföras.
 • Avvikelseanalys på din fakturering för att jämföra hur den fakturering skiljer sig från föregående period. Du aktiverar avvikelseanalysen under tillägg.

2020-01-13

Allmänt
 • Ny startsida med bättre översikt över alla favorit-fakturaavsändare som du har läsrättighet till. Du kofigurerar denna favoritlista på din användare.
 • Nu är det möjlighet att spara undan och administrera textrader när man skapar fakturor
Faktura
 • Fakturor med en märkning som blir för lång för att få plats i huvudet flyttas ner till fakturraderna.
 • För bolag som fakturerar med plusgiro skapar vi numera en korrekt plusgiro-talong på fakturautskriften

2019-12-12

Faktura
 • Omatchade betalningar bokförs från och med nu. Både när de uppstår och när de tas bort. Observera att detta inte gäller omatchade betalningar som uppstått före 2019-12-12 22:00.
 • På avtalsfakturaöversikten kan man lägga till bilagor på flera avtalsfakturor samtidigt.
 • Stöd för att massatttestera fakturor via söksidan.
 • Uppdateringar i användarupplevelsen när man betalar via 'Mina sidor'
 • Inbetalningsreferens från bankgirobetalningen och från manuellt registrerade betalningar skrivs med i beskrivningen i bokföringsverifikaten.
 • Stöd för 'Gammal layout' i Autogiro-integrationen mot Bankgirocentralen. Tidigare har vi haft krav på att man måste ha 'Ny layout' i bankuppsättningen.
Allmänt
 • Faktura-pdf:en kan skrivas ut direkt via ‘Hantera’-menyn
 • Saldohantering där överbetalningar automatiskt kan kvittas vid skapande av ny faktura till kund. I saldot för kunden kan man även se faktura- och betalhistorik
 • Nu har vi stöd för att gå från Fakturametoden till Kontantmetoden i bokföringen för de kunder som valt fel bokföringsmetod vid skapande av konto. Det är dock inte möjligt att ändra från Kontantmetoden till Fakturametoden.
 • En kredit-självfaktura kan automatiskt kvittas mot debet-självfaktura. Detta är valbart när kreditsjälvfakturan skapas från en debetsjälvfaktura.
 • Designförändringar i listor och dialogrutor samt framför allt i skapande av fakturor och självfakturor.
 • Bankgironummer för utgående betalningar kan nu bokföras med olika betalsätt. Tidigare bokfördes samtliga utbetalningar med betalsättet 'BG'.

2019-11-12

Allmänt
 • Nu har vi stöd för att ange förlängt räkenskapsår i bokföringsinställningar.
 • Under bolagsinställningar kan ni se era fakturor som ni fått för nyttjande av systemet
 • Beskrivning av bankgironummer för utbetalning kan nu göras för att lättare särskilja vilket bankgironummer man vill betala med i själv- och leverantörsfaktura.
 • I exporten av alla inbetalningar i BgMax tillåter er att välja vilka bolag man har tillgång till och inkludera alla bolag i samma fil.
 • Stöd för att attestera direkt från söksidan är tillagt.
 • Transaktionsinformation synkroniseras från Fortnox på radnivå på leverantörsfakturan.
 • Sortering av kund-
 • Kivra har lagts till som leveranssätt på fakturor
 • Leverantörsfakturasynkroniseringen inkluderar alla leverantörsfakturor från Fortnox från angivet startdatum
Faktura
 • Nu är det möjligt att styra den automatiska matchningen av debet- och kreditfaktura när en kreditfaktura skapas.
 • Regler för automatisk bortskrivning av återstående belopp kan sättas upp i inställningar.
Krav
 • Förbättrad översikt av öppna kravärenden.

2019-10-14

Allmänt
 • Via API och SIE-exporter i Portalen kan man nu ange vilka händelser som ska inkluderas eller filtreras bort i bokföringsexporten.
 • Vid editering av avtalsfakturor visas en informationsruta om avtalsfakturan är inaktiv.
 • Samtliga listor av fakturor / självfakturor etc presenterar återstående belopp samt fakturerat belopp inom parentes. Tidigare presenterades enbart återstående belopp.
 • KYC-formuläret är omskrivet för att helt anges utan att fylla i en PDF. Detta möjliggör för API-kunder att integrera KYC-formuläret i sina gränssnitt.
 • Omskrivning av presentationen av användarrättigheter för att hantera långa listor av borgenärer.

2019-09-13

Faktura
 • När en faktura sparas och attesteras presenteras både det preliminära och det permanenta fakturanumret som fakturan ska få eller har fått.
 • Intermediatör har lagts till som möjlig adressåsidosättning för specifik faktura.
 • På kunder med autogiromedgivande går det att lägga upp en autogirodragning på fakturan i efterhand. Klicka på fakturan och sedan på Hantera. Har kunder ett autogiromedgivande så kan autogirobetalning på förfallodagen aktiveras.
Allmänt
 • Bokföringsinställningarna har utökats med stöd för att låsa eller låsa upp bokföringen fram till en viss period.
 • Webhooks för avtalsfakturor har lagts till. Se vår dokumentation för mer information.
 • Leverantörsfakturor har stöd för att välja vilket bankgiro betalningen ska skickas ifrån om flera bankgironummer för utbetalning finns registrerat.
 • För integratörer via API finns nu stöd för att skapa ohanterade betalningar via API:t. Denna funktion är enbart tillgänglig i testmiljön.
 • Datum presenteras för händelserna i 'Systemmeddelanden' på startsidan efter man loggat in. Detta underlättar när man vill se vilka nya ärenden som inkommit.
 • Vi har lagt till stöd för kunder som fakturerar med vårt klientmedelskonto för att splitta utbetalningen från oss till två mottagare. Kontakta oss för mer information.
 • Inloggning för era kunder på Mina sidor har tidigare skett med Mobilt Bankid eller Fakturanummer och OCR. Inloggning med Fakturanummer och OCR har nu ersatts med 'Personlig kod' och OCR. Stödet för att logga in med Fakturanummer och OCR kommer stödjas i 6 månader för att få en fin övergång till det nya inloggningsförfarandet.
 • Kontonummer valideras mot bankernas kontonummerstruktur. Det kommer innebära att ni tidigare i flödet kommer få information om att kontonumret är felaktigt i de fall ett felaktigt kontonummer anges på kundkortet eller i andra funktioner.
 • Flertalet grafiska

2019-06-17

Faktura
 • Nu har vi stöd för att skicka Avi:er både via API:t och i Portalen. Kontakta kundtjänst för att aktivera funktionen.
Allmänt
 • Bokföring direkt till Fortnox huvudbok har lagts till. Tillägget 'Fortnox bokföring' synkroniserar inte kundreskontran som tidigare tillägget 'Fortnox synkronisering'
 • Webhooks har stöd för att ange vilka headers som ska adderas till requestet när en webhook ska anropas

2019-04-15

Faktura
 • En avtalsfaktura som får slut på rader (pga att de har slutdatum) efter en fakturakörning
 • Möjlighet att ange att administrationsavgiften enbart ska läggas till på vissa leveranssätt
 • Vid misslyckad autogirodragning så kan man ni ange att fakturan ska skickas ut på annat sätt i enlighet med standarinställningarna på kund eller fakturaavsändaren
 • Snabbuträkning av ROT-/RUT-belopp kan göras i portalen med en enkel knapptryckning. Beloppen fördelas jämnt över alla personer
 • Vid kreditering av faktura i portalen får man valet att ange dagens fakturadatum eller samma fakturadatum som debetfakturan
Allmänt
 • Summering av valda rader visas för att man tydligare ska kunna se hur stort belopp man godkänner.
 • Möjlighet att per produkt ange annat momskonto än vad som anges i bokföringsinställningarna.
 • Förbättrat stöd för att radera och GDPR-anonymisera kunder i kundregistret.
 • Vi har lagt in stöd för att radera fakturaavsändare i vårt system. Vid radering kommer access till fakturaavsändaren raderas och 30 dagar senare raderas data permanent från vårt system.
 • I september 2019 kommer kraven för Strong Customer Authentication (SCA) verkställas för kortbetalningar. Detta innebär att samtliga banker som utfärdar kort har krav på två fakturauthentisering. Billecta har byggt stöd för detta nya regelverk. Kunder med kortintegrationer kommer informeras separat och bör redan nu planera in att ersätta eventuella kortintegrationer till de nya reglerna i vårt API.
 • Stöd för flera betaluppgifter kan anges och via API-integration kan ni styra betalningen till olika bankgiro-

2019-03-12

Allmänt
 • En ny produkttyp 'Moms' har lagts till som möjliggör att man kan skapa rena momsfakturor till kunderna.
 • Tilläggssidan under inställningar har skrivits om för att ge en bättre översikt.
Faktura
 • ROT och RUT har förändrats Nu finns det stöd för att ange total antal timmar

2019-02-12

Allmänt
 • Fraktavgift kan läggas till på fakturor på samma sätt som administrationsavgiften.
 • Felet med att dubbla betalsätt sparades är åtgärdat
Faktura
 • Nya fakturor genererade från avtalsfakturor kan nu automatiskt slås ihop med eventuellt oattesterade fakturor till samma kund.
 • Autogiro tillägget har utökats med möjlighet att aktivera/stänga av e-postutskicket för bekrätfelse av autogiromedgivande vid nytt medgivande
 • Autogiro tillägget har utökats med att automatiskt skapa ny kund vid autogiromedgivande på okänt personnummer (dvs kunden hittas inte i kundregistret)
 • Autogiro tillägget har utökats med att automatiskt ändra leveranssätt på avtalsfakturor till standardleveranssätt vid borttaget autogiromedgivande
 • Autogiro tillägget har utökats med att automatiskt ändra leveranssätt på avtalsfakturor till 'Skicka ej' vid nytt autogiromedgivande
 • Autogiro tillägget har utökats med att kunna avbryt samtliga framtida autogirouttag vid ett misslyckat uttag
 • När fakturor skapas via API med fördefinierat fakturanummer stegas nästa fakturnummer på borgenären upp automatiskt mot tidigare inte ändrats alls. Det orsakade att borgenären i vissa fall inte kunde sparas förrän nästa fakturanummer ändrades manuellt.
 • Möjlighet att filtrera på projekt i Moms- och inbetalningsrapporten. Enbart moms- och betalningsunderlag för fakturor med angivna projekt listas.

2019-01-21

Allmänt
 • Flera SMS-mottagare kan anges genom att separera de med semikolon (;)
 • Nu har vi stöd för att ange adresser med Att: och C/O:
 • Bättre stöd för hantering av stora kund- och produktregister
Faktura
 • Händelseloggen innehåller från och med nu information när kunder anmäler sig för e-faktura
 • Genom produktregistret kan du nu uppdatera samtliga aktiva avtalsfakturor som nyttjar produkten med ett nytt pris

2018-11-15

Faktura
 • Delbetalning till finansiären på sålda fakturor presenteras nu även på den sålda fakturan.
 • Nu kan man radera avtfalsfakturor som det skapats fakturor av. Tidigare kunder man enbart avaktivera dem.
 • Förbättrad onboarding för fakturaförsäljning. Blankett för kundkännedom kan fyllas i direkt i Billecta. Befintliga kunder med aktiv fakturaförsäljning måste fylla i en godkänd blankett för kundkännedom i bolagsinställningar inom 6 månader.
Allmänt
 • Förbättrad import av kunder och produkter med fler konfigurationsmöjligheter.
 • Mina sidor (minasidor.billecta.com) har möjlighet att låta användaren byta mellan svenska och engelska.
 • Rapportcentret har stöd för att visa exklusive moms från tidigare enbart visa inklusive moms
 • Betalningsinformation för leverantörsfakturor synkas från Fortnox om betalning registrerats i Fortnox.
 • Stöd för kreditsjälvfaktura har lagts till

2018-09-12

Allmänt
 • Utökade möjligheter att styra skrivrättigheter till inställnings- och bokföringsfunktioner
 • Verifiera swish certifikatet direkt i inställningar
 • Onboarding för att fakturera med eget bankgironummer kan genomföras direkt i bolagsinställningar.
 • Bokföring till FTP kan synkas varje timme och varje dag från att tidigare enbart synkas 1 gång per dag.
 • Stöd för fakturering för flera nya valutor (BGN
 • När du söker fram en kund vid skapande av faktura/självfaktura/etc visas mer information om kunden om du ställer muspekaren på kundnamnet
 • Dagliga statusmailet innehåller nu även information om leverantörsbetalningar att godkänna
 • Bekräftelsemail skickas till kunder som ansökt om autogiro och har en registrerad e-postadress på kundkortet.
 • Våra PDF:er använder Standard 14 typsnitt
Faktura
 • Möjlighet att förskjuta periodiseringen inom perioden för kvartals- och årsfakturering i avtalsfakturor.
 • Avtalsfakturor har stöd för att förskottsfakturera rader på avtalsfakturan.
 • Möjlighet att bokföra återstående belopp på en inbetalning i SEK på faktura i SEK som valutakursdifferens.
 • Importfiler med fakturaunderlag tas bort efter 3-månader (GDPR)
 • Antalet markerade kunder visas vid massfakturering
Krav
 • Ange meddelande på påminnelser och inkassokrav. Exempelvis att tjänsten kommer stängas av vid utebliven betalning.

2018-06-12

Allmänt
 • Skicka GDPR skyddad data till oss genom hjälpmenyn. Bilagorna hanteras säkert och kräver inloggning för att läsas.
 • Kopiera en självfaktura till faktura via självfakturaöversikten samt i vyn för självfakturan.
Faktura
 • Förbättrat gränssnitt för masshantering av avtalsfakturor
 • På mina sidor kan era kunder scanna betalningen med QR-kod. QR-koden har mer information än den traditionella OCR-scanningen.
 • Ange rabatt på alla rader samtidigt
 • Privatpersoner som betalat en faktura kan nu få en sms eller e-post bekrätfelse på betalningen. Du ställer in detta i bolagsinställningarna.
 • Du kan nu skapa flera avtalsfakturor utfrån en och samma mall. Välj ny 'Massavtalsfaktura' i avtalfakturaöversikten för att komma igång.

2018-05-12

Faktura
 • Nu har vi stöd för att kunna debitera kund/fakturor genom kort på förfallodagen. Funktionen fungerar likt autogiro
 • I fakturavyn (attesterad faktura) kan man lista alla fakturor skickade till samma kund. I fönstret har du även möjlighet att kopiera tidigare fakturor.
 • Fakturor som skickas till privatpersoner visas belopp inklusive moms på fakturan. Fakturor till företag visar exklusive moms.
 • På fakturor visas AVI-meddelandet i e-postbrevet för fakturor som skickar på e-post.
 • Nu finns det stöd för att automatiskt skriva bort påminnelseavgifter om full fakturabetalning sker inom ett visst antal dagar efter att påminnelsen gått iväg. Aktivering av den automatiska bortskrivningen och antal dagar som ni vill att det ska gör ni i Bolagsintällningarna.
Allmänt
 • Samtliga e-postmallarna har uppdaterats med en renare layout och bättre stöd för branding.
 • Du kan snabbkopiera en produkt genom att klicka på kopiera-symbolen till höger om produkten.
 • Grafiska förändringar i skapa fakturor
 • Momsrapporten tar numera hänsyn till om man använder kontakt- eller fakturametoden .
 • GDPR-kraven har implementerats
 • Nya Webhooks för autogiro medgivande och betalningar

2018-04-12

Allmänt
 • Funktionen för att skicka fakturor på post om e-post inte lästs har ändrats från att skickas om fakturan inte mottagits alls av servern. Har den mottagits av e-postservern så skickas inte fakturan på post.
 • Nya Webhooks för leveransrapporter på e-post och SMS
 • Stöd för attestering av själv- och leverantörsfakturor. Dock sker ingen automatisk utbetalning och avstämning.
 • För kunder som fakturerar med vårt klientmedelskonto kan era kunder begära återbetalning på överbetalningar via mina sidor (https://minasidor.billecta.com). Överföringen sker automatiskt från våra sidor. Funktionen är inte tillgänglig för kunder med fakturering med eget bankgironummer.
 • Ökad prestanda på bolag med stora kund-
 • Bokföring till SIE
 • Översikterna visar en kommentarsymbol om ärendet har kommenteras av kund eller borgenär.
Faktura
 • När ensålda fakturor blivit slutbetalda hos finansiären informeras säljande part via e-post att full betalning skett.
 • Från och med 2018-04-13 bokför vi överbetalningar betalda via bankgirot
 • Fakturaköpsöversikten visar utökad information kring fakturan samt utökade möjlighet för leveransinställningar för överlåten faktura.
 • Regeln på att påminnelseavgifter inte får överstiga 60 kr är borttagen.
 • Möjlighet att avbryta flera påminnelser på fakturaöversikten.
 • Fakturor som debiteras med autogiro och skickas på e-post har vi förtydligat att betalning sker via autogiro på förfallodagen i e-postmeddelandet.
 • Ny inställning i bolagsinställningar för balanskonto när man krediterar en faktura. Standard är samma bokföringskonto som BG-betalsättet.
 • Oattesterade fakturor kan låsas för att av misstag inte attesteras. Du låser en faktura i fakturaredigeringsläget. Denna funktion kan användas för att markera en faktura som 'draft'.

2018-03-12

Bokföring
 • Utökat bokföringsstöd för vilande moms. Detta innebär att intäkt
Allmänt
 • Inbetalningsrapporten går att filtrera efter betalsätt.
 • Lösenordsbyte ändras från tre månader till sex månader.

2018-02-12

Allmänt
 • Adressen för mina sidor har ändrats från https://hamta.billecta.com till https://minasidor.billecta.com
 • Vid leveranssätt e-post eller SMS på massfakturor kommer leveranssättet post att väljas vid ogiltig e-post eller telefonnummer
 • Webhooks för förfrågan om rättelse av kunduppgifter (enlighet med GDPR) och betal-/statusförändringar på faktura har lagts till
 • Synligare hjälp i portalen
 • Bolag som fakturerar med klientmedel markeras fakturan som betalt på ett tydligare sätt när inbetalning skett till vårt klientmedelskonto. Observera att fakturan regleras först när beloppet överförts till ert konto.
 • Portalen har fått ändrad utseende vid val kunder
 • Ökas säkerhet vid betalning via API:t med mobilt bankid.
 • Uppdaterad API och systemdokumentation. Se https://docs.billecta.com/
 • SDK for .NET Core finns tillgängligt. Se https://docs.billecta.com/sdks
 • Periodisk sammanställning för försäljning till EU-länder finns nu i Rapportercentret
 • Momsrapporten exporterar bokföringskonto i egen kolumn
 • Kreditering sker över fördefinerat betalsätt. Skapa ditt betalsätt i Bokföringsinställningar och ange det som betalsätt på fältet 'Kvitta krediteringar med betalsätt'. Vid krediteringar i portalen är det möjligt att åsidosätta standardbetalsättet och ange annat.
 • Stöd för kreditavtalsfakturor
 • Förbättrat stöd för periodisering av intäkter.
 • Sortering på leveransätt i översikterna
 • På kundöversikten kan man nu ta bort eller inaktivera flera kunder samtidigt
 • Möjlighet att i portalen importera projekt i projektregisteret från Excelfil.
Krav
 • Borttaget stöd att i portalen skicka kravpåminnelser och inkassokrav.

2018-01-17

Allmänt
 • Nytt gränssnitt för att välja kunder och produkter vid skapande av fakturor
 • Nytt gränssnitt för avancerad sökning.
 • Stöd för attest av själv- och levfakturor utan automatisk utbetalning.
 • API-användare som använder utbetalningsapi:t kan sätta krav på mobil bankid-signering innan en utbetalning kan läggas till.