Underleverantörer

Billecta anlitar följande underbiträden och samtliga har personuppgiftsbiträdesavtal.


Underleverantör (namn på tjänst) Land/region varifrån tjänsten fullgörs Typ av tjänst Personuppgifter som delas
Bankgirocentralen SE Betaluppdrag/kontoinformation Personnummer, kontouppgifter
Bisnode AB EU/EES Kreditupplysning Personnummer
Cellsynt AB EU/EES Tjänst för SMS-utskick Telefonnummer samt eventuella personuppgifter som finns i meddelandet
Crediflow AB EU/EES Tjänst för e-fakturadistribution (tillägg) Namn, personnummer, postadress
Creditsafe AB EU/EES Uppslagning av kundadress Personnummer
Finansiell ID-Teknik BID AB SE Autentisering/signering med Mobilt BankID (tillägg) Personnummer
Fortnox AB EU/EES Bokföring/fakturering/order Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress
GetSwish AB SE Betaltjänst (tillägg) Telefonnummer
Groove Networks, LLC USA Chat- och ärendehanteringssystem E-postadress, uppgifter som insändaren anger
Kivra AB EU/EES Tjänst för digital post (tillägg) Namn, personnummer, postadress
KomMed AB EU/EES CRM med hantering av autogiro (tillägg) Namn, personnummer, address, kontonummer
Kronofogden SE Indrivning av skuld på uppdrag av Kund Namn, adress, eventuell e-postadress och telefonnummer samt information om vad aktuell skuld avser
Microsoft Corp USA (servrar är dock lokaliserade inom EU/EES) Molnlagringstjänst Datalagring av samtliga personuppgifter
No Ink AB EU/EES Tjänst för e-faktura- och postdistribution Namn, Personnummer, Postadress
Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget EU/EES Samarbetspartner för finansieringslösningar Namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress
Oneflow AB SE Avtalssignering vid tecknande av nya kundavtal Kontaktinformation till avtalsparten samt ev. personuppgifter i själva avtalet
PE Accounting SE Bokföringssystem -
Pliance AB SE Inhämtning PEP och saktionslistor Personnummer
SBL Finans AB EU/ESS Samarbetspartner för betaltjänster Namn, personnummer, adress, telefon, e-postadress
Tink AB EU/ESS Samarebtspartner för banktjänster Personnummer
Twilio Inc (Sendgrid) USA Tjänst för e-postutskick E-postadress samt eventuella personuppgifter som finns i meddelandet eller underlaget som skickas
Sharpspring Inc EU/EES CRM-verktyg Namn, e-postadress och telefon till kundkontakt
Stripe Inc USA Korttransaktioner (tillägg) Namn och kortuppgifter (lagras ej i Billecta enligt gällande regelverk)
Savelend Europe AB EU/EES Erhålla kontoinformation för avstämning och betalning Personnummer
Team tailor USA Rekryteringsverktyg Namn, födelseår, e-post, telefon
Tink EU/EES Finansiella tjänster Personnummer
Visma EU/EES Bokföring/fakturering/order (tillägg) Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress
Billecta AB EU/EES Fakturaservice Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress