Underleverantörer/mottagare

Billecta delar personuppgifter med följande underleverantörer/mottagare.


Underleverantör/mottagare EU/ESS-land eller tredje land Typ av tjänst som underleverantören/mottagaren tillhandahålller Kategorier av personuppgifter som delas Kategorier av registrerade vars personuppgifter delas
Cellsynt AB EU/EES SMS-utskick Telefonnummer, Eventuella personuppgifter som kan finnas i meddelandet Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Crediflow AB EU/EES E-faktura distribution (tillägg) Namn, Personnummer, Adress Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Creditsafe AB EU/EES Sökning efter kundadresser Personnummer Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Finansiell ID-Teknik BID AB EU/EES Autentisering/signering med Mobilt BankID (tillägg) Personnummer Billectas kunders representanter, Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Fortnox AB EU/EES Bokföring/fakturering/order Namn, Personnummer, Adress, Telefonnummer, E-postadress Billectas kunders representanter, Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
GetSwish AB EU/EES Betaltjänst (tillägg) Telefonnummer Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Groove Networks, LLC USA Chat- och ärendehanteringssystem E-postadress, Uppgifter som insändaren anger Billectas kunders representanter, Billectas kunders kunder (Gäldenärer), Billectas anställda eller konsulter
HubSpot Inc USA CRM-system Namn, Personnummer, E-postadress Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Kivra AB EU/EES Digital post (tillägg) Namn, Personnummer, Postadress Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Kronofogden EU/EES Indrivning av skuld på uppdrag av kunden Namn, Personnummer, Adress, Eventuell e-postadress och telefonnummer, Information om vad aktuell skuld avser Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
KomMed AB EU/EES CRM med hantering av autogiro (tillägg) Namn, Personnummer, Adress, Kontonummer Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Microsoft Corp EU/EES (moderbolaget har dock sitt säte i USA) Molnlagringstjänst Lagring av samtliga personuppgifter Billectas kunders representanter, Billectas kunders kunder (Gäldenärer), Billectas anställda eller konsulter
No Ink AB EU/EES Tjänst för e-faktura- och postdistribution Namn, Personnummer, Postadress Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Oneflow AB EU/EES Avtalssignering vid tecknande av nya kundavtal Namn, E-postadress, Eventuella övriga personuppgifter i själva avtalet Billectas kunders kunder (Gäldenärer), Billectas anställda eller konsulter
PE Accounting EU/EES Bokföringssystem Namn, Adress, Fakturainformation Billectas kunders representanter, Billectas kunders kunder (Gäldenärer), Billectas anställda eller konsulter
Stripe Inc USA Korttransaktioner (tillägg) Namn, Kortuppgifter Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Tink AB EU/EES Inhämtande av kontoinformation Personnummer, Kontoinformation Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Twilio Inc (Sendgrid) USA Tjänst för e-postutskick E-postadress, Eventuella personuppgifter som finns i meddelandet eller underlaget som skickas Billectas kunders representanter
Visma EU/EES Bokföring/fakturering/order (tillägg) Namn, Personnummer, Adress, Telefonnummer, E-postadress Billectas kunders representanter, Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Nordea EU/EES Betaltjänst Kontonummer Betalningsmottagare
Skandinaviska enskilda banken (SEB) EU/EES Betaltjänst Kontonummer Betalningsmottagare