Underleverantörer/mottagare

Billecta delar personuppgifter med följande underleverantörer/mottagare.


Underleverantör/mottagare EU/ESS-land eller tredje land Typ av tjänst som underleverantören/mottagaren tillhandahålller Kategorier av personuppgifter som delas Kategorier av registrerade vars personuppgifter delas
Brite AB EU/EES Inhämtande av kontoinformation Personnummer, Kontoinformation Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Cellsynt AB EU/EES SMS-utskick Telefonnummer, Eventuella personuppgifter som kan finnas i meddelandet Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Crediflow AB EU/EES E-faktura distribution (tillägg) Namn, Personnummer, Adress Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Creditsafe AB EU/EES Sökning efter kundadresser Personnummer Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Finansiell ID-Teknik BID AB EU/EES Autentisering/signering med Mobilt BankID (tillägg) Personnummer Billectas kunders representanter, Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Fortnox AB EU/EES Bokföring/fakturering/order Namn, Personnummer, Adress, Telefonnummer, E-postadress Billectas kunders representanter, Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
GetSwish AB EU/EES Betaltjänst (tillägg) Telefonnummer Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Groove Networks, LLC USA Chat- och ärendehanteringssystem E-postadress, Uppgifter som insändaren anger Billectas kunders representanter, Billectas kunders kunder (Gäldenärer), Billectas anställda eller konsulter
HubSpot Inc USA CRM-system Namn, Personnummer, E-postadress Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Kivra AB EU/EES Digital post (tillägg) Namn, Personnummer, Postadress Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Kronofogden EU/EES Indrivning av skuld på uppdrag av kunden Namn, Personnummer, Adress, Eventuell e-postadress och telefonnummer, Information om vad aktuell skuld avser Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
KomMed AB EU/EES CRM med hantering av autogiro (tillägg) Namn, Personnummer, Adress, Kontonummer Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Microsoft Corp EU/EES (moderbolaget har dock sitt säte i USA) Molnlagringstjänst Lagring av samtliga personuppgifter Billectas kunders representanter, Billectas kunders kunder (Gäldenärer), Billectas anställda eller konsulter
No Ink AB EU/EES Tjänst för e-faktura- och postdistribution Namn, Personnummer, Postadress Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Oneflow AB EU/EES Avtalssignering vid tecknande av nya kundavtal Namn, E-postadress, Eventuella övriga personuppgifter i själva avtalet Billectas kunders kunder (Gäldenärer), Billectas anställda eller konsulter
PE Accounting EU/EES Bokföringssystem Namn, Adress, Fakturainformation Billectas kunders representanter, Billectas kunders kunder (Gäldenärer), Billectas anställda eller konsulter
Stripe Inc USA Korttransaktioner (tillägg) Namn, Kortuppgifter Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Twilio Inc (Sendgrid) USA Tjänst för e-postutskick E-postadress, Eventuella personuppgifter som finns i meddelandet eller underlaget som skickas Billectas kunders representanter
Visma EU/EES Bokföring/fakturering/order (tillägg) Namn, Personnummer, Adress, Telefonnummer, E-postadress Billectas kunders representanter, Billectas kunders kunder (Gäldenärer)
Nordea EU/EES Betaltjänst Kontonummer Betalningsmottagare
Skandinaviska enskilda banken (SEB) EU/EES Betaltjänst Kontonummer Betalningsmottagare